Aktywny powrót do szkoły jeszcze bardziej aktywny. Będą nowe zajęcia

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o rozpoczęciu zapisów na II etap programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Zgodnie z założeniami mogą doń aplikować nauczyciele, którzy zaliczyli już jego I etap, czyli fazę szkoleń. W ramach Sport Klubów przewidziano około 300 tys. godzin zajęć dla grup liczących do 20 uczniów – ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Na cały program MEiN zamierza wydać blisko 42 mln zł.