Co dalej z Ochotniczą Strażą Pożarną? „Mamy obawy, że częściowo straci racje bytu i swoje uprawnienia”

– Myślę, że to jest taka próba uszczęśliwiania strażaków-ochotników kolejnymi elementami, które miałyby im pomóc w funkcjonowaniu, ale nie do końca będą możliwe do zrealizowania – mówił w TOK FM generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, odnosząc się do planowanych zmian dotyczących działania Ochotniczych Straży Pożarnych.