Mieszkańcy gminy Krzanowice wytworzyli w zeszłym roku ponad 2600 ton śmieci

Urząd Miejski w Krzanowicach opublikował Analizę Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy za 2020 rok. Przeczytawszy dokument, publikujemy najważniejsze informacje, jakie w nim zawarto.