Wszystko co musisz wiedzieć o darowiźnie pośród małżonków?
Zdarza się taka sytuacja, kiedy jedno z partnerów dostaje darowiznę, w postaci walut czy także majątku, od członka osobistej rodziny. Czy w takiej sytuacji dostane przez niego dobro wchodzi w skład majątku będącego własnością obojga współmałżonków? W tej kwestii prawnik wypowiada się, iż wszystko zależy od okoliczności otrzymania takiej darowizny – porady prawne Tarnowskie Góry. Jeżeli darczyńca w czynie darowizny nie podkreśli szczegółowo, iż ofiarowuje coś na rzecz obojga małżonków, wtenczas pozyskany majątek ostaje mieniem tylko i wyłącznie osoby obdarowanej. Przy czym nawet jeżeli pozostają obdarowani obydwoje małżonkowie, nie muszą razem brać udziału w przepisaniu faktu darowizny. Wystarczy jedynie, iż jeden z nich zawrze tylko umowę z darczyńca, oraz tak darowane dobro przechodzi w tej sprawy automatycznie na drugiego z partnerów również. W ogólności przyjmuje się, iż zjawisko darowizny powinien być utworzony w formie aktu notarialnego, wtedy fakt przekazania darowizny nie będzie wzbudzał jakichkolwiek niepewności. Naturalnie przystaje od takiej darowizny, jeśli jest zaległy podatek, odprowadzić go lub zgłosić fakt dopłaty w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo. Instytucja dofinansowania w polskim prawie stanowi, iż polega ona na bezpłatnym ofiarowaniu jakiegokolwiek korzystna jednej osobie innej, obdarowanej, może także być darowizna na rzecz instytucji lub też organizacji społecznej. Czy niemniej jednak istnieje możliwość odwołania darowizny, jakby cofnięcia jej? Otóż istnieje taka możliwość w wypadku, kiedy tak właściwie następują warunki rażącego, niewdzięcznego zachowania się obdarowanego w stosunku do dawcy.

Categories: Prawo

Comments are closed.