W Krzanowicach rozdano kaski rowerowe. Kto je otrzymał?

To działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach<Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach> (GKRPA). – Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych, od wielu lat realizujemy działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży – mówi Danuta Adamczyk z GKRPA.