Więźniowie z Raciborza pomagają usuwać skutki podtopień w Rydułtowach

Akcję zorganizowano z inicjatywy Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, któremu resortowo podlega Służba Więzienna.