Wojewoda: Nie można uzależnić opłaty za żłobek od dochodów rodziny

Nie można uzależnić opłaty za żłobek od wysokości dochodu na członka rodziny – uznał nadzór prawny wojewody śląskiego i unieważnił część zapisów uchwały rady miasta w Katowicach, dotyczącej żłobków. Wojewoda uznał, że opłaty powinny odzwierciedlać rzeczywiste koszty pobytu dziecka w placówce.