Zdalna nauka zmieniła uczniów. Wielu nie widzi już sensu chodzenia do szkoły

Dla ponad 70 proc. uczniów po powrocie do stacjonarnej nauki dominującym uczuciem jest stres, niemal połowa z nich uważa też, że codzienna obecność w szkole nie jest im potrzeba do skutecznego zdobywania wiedzy. Jeśli idzie o nauczycieli, to większość z nich chciałaby w obecnej sytuacji otrzymać wsparcie psychologiczne. Takie wnioski płyną z badania, które przeprowadziło Centrum Edukacji Obywatelskiej.